Δικαστήριο ΕΕ: Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων που ανήκουν σε πρόσωπα από άλλα κράτη μέλη αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα των αγορών αυτών - Ο φόρος στις τηλεπικοινωνίες δε μπορεί να εξομοιωθεί με ΦΠΑ Γεώργιος Π....
Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΕ για τα αιολικά πάρκα Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι κανονιστική απόφαση και εγκύκλιος οι οποίες καθορίζουν τις γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση...
Η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη ως «έκτακτη περίσταση» μπορεί να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση αποζημίωσης Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα πως η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη αεροπορικών μεταφορών...
Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 11-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι το γεγονός ότι, στη Σλοβακία, η εξουσία διορισμού και παύσεως του προέδρου της εθνικής ρυθμιστικής αρχής...
Επιχορηγήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) της Επιτροπής διαχειρίζεται κονδύλια στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού,...
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τη Βουδαπέστη στη χρηματοδότηση ΜΚΟ με κεφάλαια από το εξωτερικό παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, εκτίμησε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, οι περιορισμοί αυτοί...
Δικαστήριο ΕΕ: Η οδηγία 2003/88/ΕΚ δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις στις οποίες ανταποκρίνονται οι άδειες αυτές ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των περιόδων εβδομαδιαίας αναπαύσεως ή ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών Επιμέλεια: Γεώργιος...
Τη μείωση προστίμου κατά 400.000 ευρώ ετησίως για το κλείσιμο παράνομων χωματερών πέτυχε η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως έγινε γνωστό, η...
Η μοναδικότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια νομική καινοτομία την οποία διέπλασε στη δεκαετία του 1960 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η καινοτομία αυτή συνίσταται στο ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνεται αντιληπτή ως μεταβίβαση...
Δικαστήριο ΕΕ: Στερείται το ίδιο τέτοιας δικαιοδοσίας - Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, δυνάμει του δικαίου ΕΕ, πρέπει να επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς δικαίου Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ