ΑΠΟΦΑΣΗ Vujnović κατά Κροατίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ. 32349/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στη ζωή, ασφάλεια δικαίου και πρόσβαση σε δικαστήριο.
ΑΠΟΦΑΣΗ Michnea κατά Ρουμανίας της 07.07.2020 (αρ. προσφ.  10395/19) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμβασης Χάγης, Κανονισμός Βρυξελλών, επιμέλεια παιδιού  και βέλτιστο συμφέρον  αυτού.
Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης προσώπου καταδικασθέντος για το αδίκημα της εξύμνησης της τρομοκρατίας και του εξευτελισμού των θυμάτων της  Γεώργιος Π. Κανέλλος Με την εκδοθείσα στις 3-03-2020 απόφασή του επί της...
ΑΠΟΦΑΣΗ Bocu κατά Ρουμανίας της 30.06.2020 (αρ. προσφ. 58240/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνώριση πατρότητας. Αναψηλάφηση απόφασης αναγνώρισης πατρότητας λόγω ύπαρξης νέων ισχυρών αντίθετων...
Και αν λυθεί εκ νέου η σχέση εργασίας αποζημίωση αντί της άδειας που δεν έλαβε Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 25-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)...
Σημαντικό τμήμα της ουγγρικής νομοθεσίας για το άσυλο παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο οποίος αναφέρεται ειδικά στην κράτηση των αιτούντων άσυλο σε περιοχές τράνζιτ στην...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Albert κ.α. κατά Ουγγαρίας της 07.07.2020 (αριθ. προσφ. 5294/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγχώνευση τραπεζών, δικαιώματα των μετόχων και προστασία...
Δικαστήριο ΕΕ: Ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι τα 1.131 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ - Ο επιβάτης δεν δικαιούται το ποσό αυτοδικαίως και κατ’ αποκοπήν, αλλά αυτό θα καθοριστεί από τον εθνικό δικαστή
Tο Δουβλίνο είχε κάνει ένσταση κατά της εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Apple δεν θα καταβάλλει 13 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία ως φόρους, καθώς η εταιρεία νίκησε στην δικαστική υπόθεση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 76/20 Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-762/18, QH κατά Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria και C-37/19, CV...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ