Η μοναδικότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια νομική καινοτομία την οποία διέπλασε στη δεκαετία του 1960 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η καινοτομία αυτή συνίσταται στο ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνεται αντιληπτή ως μεταβίβαση...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2015 «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ – Άρθρα 2, σημείο 1, και 4, παράγραφος 1 – Υπαγωγή στον φόρο – Συναλλαγές επί ακινήτων –...
Το δικαίωμα στην περιουσία δεν επιτρέπει αιφνιδιασμούς με άμεση ανάκληση αδείας καταστημάτων χωρίς προειδοποίηση, χωρίς έγκυρη ενημέρωση, χωρίς αποζημίωση και χωρίς η παρέμβαση αυτή να δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον και να προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αυτό...
  Το Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ενάντια στις παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζει, προφυλακίσεις των συμπροέδρων του για κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία. Τον περασμένο Νοέμβριο οι συλλήψεις του Σελαχατίν Ντεμιρτάς και...
Τον δικαστή Λίνο – Αλέξανδρο Σισιλιάνο εξέλεξε σήμερα Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ως νέο της Πρόεδρο. Σημειώνεται ότι στα 60 χρόνια του κορυφαίου αυτού ευρωπαϊκού θεσμού (1959-2019) είναι...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2017 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑168/16 και C-169/16 Sandra Nogueira κ.λπ. κατά Crewlink Ltd και Miguel José Moreno Osacar κατά Ryanair Στο πλαίσιο διαφορών που αφορούν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, τα μέλη του ιπτάμενου προσωπικού έχουν τη...
Οι επαγγελματίες οδηγοί δε μπορούν να περνούν τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας αναπαύσεώς τους στην καμπίνα του οχήματός τους   Με την απόφασή του η οποία δημοσιεύθηκε στις 20-12-2017, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι οδηγοί, στον τομέα των οδικών...
Επιχορηγήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) της Επιτροπής διαχειρίζεται κονδύλια στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού,...
Νέα ευρω-καταδίκη της χώρας μας για τις «λαμπρές» επιδόσεις της σε θέματα περιβάλλοντος. Το Ευρωδικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα την καταδίκη της χώρας μας για την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού και αποχέτευσης στην Προσοτσάνη και το Δοξάτο Δράμας, την Ελευθερούπολη Καβάλας, τη...
Τα υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα έχουν γενικό χαρακτήρα - Δεν προκύπτει η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και των διαφορών Γεώργιος Π. Κανέλλος Με την εκδοθείσα στις 26-03-2020 απόφασή του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ