Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το εφαρμοστέο δίκαιο και την έννοια...
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών  « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας...
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγγελίας, δυνατότητα πρόσληψης είχαν μόνον γυναίκες, κάτω των 35 ετών και κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε καταγγελία για πολλαπλή διάκριση σε αγγελία τοπικής εφημερίδας, η οποία αφορούσε την πλήρωση θέσης γραμματέα...
Με αφορμή την υπόθεση παραχώρησης και ενδεχόμενης ανάκλησης του κυπριακού διαβατηρίου του καταζητούμενου επιχειρηματία Low Taek Jho από την Μαλαισία, το Cylegalnews παραθέτει τη σχετική απόφαση του ΔΕΕ στις 2.3.2010 στην υπόθεση C-135/08 (Janko Rottman κατά...
Ακόμη και δυόμισι χρόνια διαρκεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών, κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας Αν και περισσότερα από 19.000 παιδιά μεταναστών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν στα σχολεία της χώρας μας, έγιναν ελληνάκια το 2016, παραμένουν χρονοβόρες οι διαδικασίες...
Αλλοδαπή µητέρα ανήλικου τέκνου το οποίο γεννήθηκε εκτός γάµου από Έλληνα πατέρα έκανε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε πρόβληµα που αντιµετώπισε κατά τη διαδικασία καθορισµού της ελληνικής ιθαγένειας του παιδιού. Η µητέρα είχε αλλοδαπό σύζυγο από τον οποίο...
Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.Η έκθεση καταγράφει τις υφιστάμενες πρακτικές και εντοπίζει ορισμένους κινδύνους που...
Αλλάζει η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με στόχο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης η όλη διαδικασία να μειωθεί από τα 6 χρόνια που είναι σήμερα κατά μέσο όρο στο ήμισυ.   Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός...
Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκείτε Οι πολίτες μιας χώρας μέλους της ΕΕ είναι αυτόματα και πολίτες της ΕΕ. Η ιθαγένεια της ΕΕ σάς δίνει σημαντικά επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Σε συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου της, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας ενημερώνει σχετικά με τον χειρισμό αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο: Από την 1η.2.2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επισήμως τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, αλλά σύμφωνα με τη...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ