Πέρασε κατά πλειοψηφία τελικά το άρθρο 29 του νομοσχεδίου «Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» αναφορικά με τη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό, λόγω φοίτησης σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, σύμφωνα με...
Το Δικαστήριο της ΕΕ με απόφασή του (1/2/2017) στην υπόθεση  C‑392/15 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας) έκρινε ότι η προϋπόθεση της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου συνιστά δυσμενή διάκριση, καθώς οι συμβολαιογραφικές δραστηριότητες, δεν συνιστούν συμμετοχή στην άσκηση...
Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί* σχετικά με ζήτημα που αφορά την ιθαγένεια της Ένωσης σε σχέση με το επώνυμο. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είχε ως νομικό πλαίσιο τα άρθρα 18 και 21 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, με το ερώτημα που υπέβαλε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ