Η μη πρόβλεψη χορήγησης της άδειας και σε άνδρες πατέρες συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου Πατέρας δημόσιος υπάλληλος, ζήτησε να...
Το «σήμα ισότητας» θα λαμβάνουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους. Το «σήμα ισότητας» είναι η επιβράβευση που σκέφτηκε το υπουργείο Εσωτερικών για τις...
Μισθολογικές ανισότητες και εργασιακές αδικίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostat με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Το μέσο ωρομίσθιο για...
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών  « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας...
Οι γυναίκες μπορούν πλέον να υπηρετούν κανονικά σε "θέσεις μάχης", συνεπώς ο περιορισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος σύμφωνα με το δικαστήριο Lawspot.gr
Οι γυναίκες παγκοσμίως έχουν μόνο τα τρία τέταρτα των δικαιωμάτων που έχουν οι άντρες, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στην οποία επισημαίνεται ότι αυτό περιορίζει τις δυνατότητές τους να προσληφθούν σε δουλειά...
Ισότητα - Διακρίσεις λόγω ηλικίας - Δικαίωμα στην εργασία - Δικαίωμα στην περιουσία - Δημόσιοι υπάλληλ ΣτΕ Γ΄ Τμ. 222/2019 Ισότητα...
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φορολογική ισότητα των φύλων Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ...
Τι αλλάζει σε άδειες πατρότητας και γονικές άδειες - Στόχος η μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων Άδεια πατρότητας δέκα εργάσιμων ημερών μετ’ αποδοχών όχι κατώτερων από το επίπεδο της άδειας ασθενείας  Μη...
Ευρωκοινοβούλιο: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης κινδυνεύουν σε πολλά κράτη μέλη» Η βία και οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών συνεχίζουν να υπάρχουν στην ΕΕΟι θεσμοί της ΕΕ αναποτελεσματικοί στην προστασία του κράτους δικαίου και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ