Οι γυναίκες μπορούν πλέον να υπηρετούν κανονικά σε "θέσεις μάχης", συνεπώς ο περιορισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος σύμφωνα με το δικαστήριο Lawspot.gr
Οι γυναίκες παγκοσμίως έχουν μόνο τα τρία τέταρτα των δικαιωμάτων που έχουν οι άντρες, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στην οποία επισημαίνεται ότι αυτό περιορίζει τις δυνατότητές τους να προσληφθούν σε δουλειά...
Ισότητα - Διακρίσεις λόγω ηλικίας - Δικαίωμα στην εργασία - Δικαίωμα στην περιουσία - Δημόσιοι υπάλληλ ΣτΕ Γ΄ Τμ. 222/2019 Ισότητα...
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φορολογική ισότητα των φύλων Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ...
Τι αλλάζει σε άδειες πατρότητας και γονικές άδειες - Στόχος η μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων Άδεια πατρότητας δέκα εργάσιμων ημερών μετ’ αποδοχών όχι κατώτερων από το επίπεδο της άδειας ασθενείας  Μη...
Ευρωκοινοβούλιο: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης κινδυνεύουν σε πολλά κράτη μέλη» Η βία και οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών συνεχίζουν να υπάρχουν στην ΕΕΟι θεσμοί της ΕΕ αναποτελεσματικοί στην προστασία του κράτους δικαίου και...
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την ισότητα των αμοιβών. Η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ...
Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία εφάρμοσε το νόμο της Σαρία σε ένα τμήμα των πολιτών της ενάντια στις επιθυμίες τους   Την καταδίκη της Ελλάδας για την εφαρμογή του ισλαμικού δικαίου (Σαρία) σε υπόθεση κληρονομικής διαφοράς...
Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί την πλειονότητα των αναφορών για διακριτική μεταχείριση που κατατέθηκαν (40% του συνόλου των υποθέσεων)   Η Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση αποτελεί την πρώτη Έκθεση του Συνηγόρου...
Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή των ανισοτήτων Μπορεί η φωνή των γυναικών να είναι δυνατότερη από ποτέ στη διεκδίκηση της μισθολογικής ισότητας με τους άνδρες συναδέλφους τους και στην ισότιμη μεταχείριση, αλλά όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ