Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου – Επαγγελματική σύνταξη – Οδηγία 97/81/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχολήσεως – Ρήτρα 4, σημεία 1 και 2 – Τρόποι του υπολογισμού των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων – Ρύθμιση κράτους μέλους – Διαφορετική...
Ισότητα - Διακρίσεις λόγω ηλικίας - Δικαίωμα στην εργασία - Δικαίωμα στην περιουσία - Δημόσιοι υπάλληλ ΣτΕ Γ΄ Τμ. 222/2019 Ισότητα...
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων του 2018 δείχνει ότι η πρόοδος έχει σταματήσει σε ορισμένους τομείς: οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα φροντίδας εντός των οικογενειών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων...
Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Οι επιδόσεις της χώρας έχουν αυξηθεί μόνο κατά 4,4 μονάδες από το 2005 έως το 2017 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς...
Το «σήμα ισότητας» θα λαμβάνουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους. Το «σήμα ισότητας» είναι η επιβράβευση που σκέφτηκε το υπουργείο Εσωτερικών για τις...
Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην ΕΕ. Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε το 2014 σε 39,4% και αυξήθηκε...
Ο ακροδεξιός νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις του για τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. Δηλώνοντας χωρίς περιστροφές: «Επειδή οι γυναίκες έχουν περισσότερα εργατικά δικαιώματα από τους άντρες, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν...
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1414/2018 Ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης - Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης Με την διάταξη του άρθρου 161 του Υπαλληλικού Κώδικα επιδιώκεται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ως μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση...
Οι αρχές της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» και της «ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας» βρίσκονται στα θεμέλια του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συμπεριλαμβάνονται στη Συνθήκη της Ρώμης και στη σχετική οδηγία του 1975. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία...
Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα λαμβάνουν πλέον ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο ΕΚ την Τρίτη. Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ