Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρεί να κλείσει η Γαλλία και να κάνει πράξη τις υποσχέσεις για ισότητα των δύο φύλων στην οικονομική ζωή. Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, από 1ης Ιανουαρίου...
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1442/2017 επταμ. (παραπεμπτική στην Ολομέλεια) Αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας – Μέτρα αποκατάστασης – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Προνομιακή μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών αθλητών, μέσω της εισαγωγής τους, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, σε...
Τις διαφορές στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή των γυναικών και των ανδρών σε Ελλάδα και Ε.Ε. αναδεικνύει το νέο ψηφιακό δημοσίευμα "Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη – στατιστικά πορτραίτα" που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Eurostat...
Το «σήμα ισότητας» θα λαμβάνουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους. Το «σήμα ισότητας» είναι η επιβράβευση που σκέφτηκε το υπουργείο Εσωτερικών για τις...
Οι γυναίκες παγκοσμίως έχουν μόνο τα τρία τέταρτα των δικαιωμάτων που έχουν οι άντρες, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στην οποία επισημαίνεται ότι αυτό περιορίζει τις δυνατότητές τους να προσληφθούν σε δουλειά...
Νέες θέσεις δικηγόρων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ιθαγένειας και άλλους Κώδικες Δημοσιεύθηκε στην...
Οι διακρίσεις που βιώνουν οι πολίτες λόγω φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, ηλικίας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων αναδεικνύονται στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ίση μεταχείριση το 2018. Ποσοστό άνω του ήμισυ...
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φορολογική ισότητα των φύλων Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ...
Ευρωκοινοβούλιο: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης κινδυνεύουν σε πολλά κράτη μέλη» Η βία και οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών συνεχίζουν να υπάρχουν στην ΕΕΟι θεσμοί της ΕΕ αναποτελεσματικοί στην προστασία του κράτους δικαίου και...
Οι αρχές της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» και της «ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας» βρίσκονται στα θεμέλια του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συμπεριλαμβάνονται στη Συνθήκη της Ρώμης και στη σχετική οδηγία του 1975. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ