Μισθολογικές ανισότητες και εργασιακές αδικίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostat με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Το μέσο ωρομίσθιο για...
Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί την πλειονότητα των αναφορών για διακριτική μεταχείριση που κατατέθηκαν (40% του συνόλου των υποθέσεων)   Η Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση αποτελεί την πρώτη Έκθεση του Συνηγόρου...
Τι αλλάζει σε άδειες πατρότητας και γονικές άδειες - Στόχος η μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων Άδεια πατρότητας δέκα εργάσιμων ημερών μετ’ αποδοχών όχι κατώτερων από το επίπεδο της άδειας ασθενείας  Μη...
Την τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων καταλαμβάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Παράλληλα, στη σχετική έκθεση διαπιστώνεται ότι η πρόοδος στην Ευρωπαική Ενωση γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς...
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρεί να κλείσει η Γαλλία και να κάνει πράξη τις υποσχέσεις για ισότητα των δύο φύλων στην οικονομική ζωή. Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, από 1ης Ιανουαρίου...
Σημαντική αναθεώρηση της νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με την ελεύθερη διαμονή των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους   Με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 5-06-2018,  το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι ο όρος «σύζυγος»,...
Συλλογική αγωγή κατέθεσαν τρεις γυναίκες πρώην υπάλληλοι της Google στην Καλιφόρνια, επικαλούμενες ότι η εταιρία εφαρμόζει πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των εργαζομένων της με κριτήριο το φύλο. Οι ενάγουσες ισχυρίζονται ότι στα κεντρικά γραφεία της Google στο Mountain...
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την ισότητα των αμοιβών. Η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ...
Ήμασταν οι μοναδικοί πελάτες στους οποίους ζητήθηκε αυτό, εξήγησε ο Emile Wickham Αποζημίωση ύψους 10.000 δολαρίων πλήρωσε εστιατόριο στο Τορόντο του Καναδά σε έναν μαύρο πελάτη του επειδή τον υποχρέωσε να προπληρώσει το φαγητό του. Η ιστορία ξεκίνησε τον Μάιο του 2014...
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1414/2018 Ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης - Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης Με την διάταξη του άρθρου 161 του Υπαλληλικού Κώδικα επιδιώκεται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ως μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ