Αδεια και στον πατέρα όταν γεννιέται το παιδί του, τετράμηνη γονική άδεια για κάθε γονιό, αλλά και ευέλικτο ωράριο για τους εργαζομένους που έχουν συγγενείς να φροντίσουν είναι μερικές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξισορρόπηση της...
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε εγκύκλιό της, υπενθυμίζει την υποχρέωση τήρησης του ποσοστού για την ισότητα των φύλων στις περιπτώσεις διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ