ΑΡΙΘΜΟΣ 294/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Επικαρπία. Διπλή μεταγραφή. Επί μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας ακινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο με παρακράτηση της επικαρπίας από τον μεταβιβάζοντα υπέρ αυτού, χωρίς την ανωτέρω διπλή μεταγραφή,...
Αριθμός 410/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. Οι κληρονομικές σχέσεις διέπονται από το δίκαιο της ιθαγενείας που είχε ο κληρονομούμενος όταν...
www.humanrightscaselaw.gr/ Δικαίωμα περιουσίας – Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης – Φορολογία γονικών παροχών – Αναδρομική εφαρμογή (από 8.1.2010) του άρθρου 1 παρ. 12 του νόμου 3815/2010 (ο οποίος δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ...
Με την υπ' αριθμ. 3238/2019 απόφασή της η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως η αποδοχή ή αποποίηση που οφείλεται σε πλάνη ή απειλή ή απάτη κρίνεται σύμφωνα...
ΑΡΙΘΜΟΣ 356/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  - Διαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Σύσταση ιδρύματος. - Όταν με διαθήκη ή άλλη πράξη διατίθενται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ κοινωφελών σκοπών,...
Για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Ελλήνων που ζουν εδώ, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου. Υπό μία προϋπόθεση...
Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", εάν τους δώσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο τότε η...
Δικαστήριο ΕΕ: Πότε οι συμβολαιογράφοι υπάγονται στους γενικούς κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας του κανονισμού (ΕΕ) 650/2012 Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 16-07-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)...
Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με απορριπτική απόφασή του για υπόθεση του 2016, ορίζει την προϋπόθεση απαλλαγής των συνδικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών ή χαρτοφυλακίων εντός κι εκτός Ελλάδας, από φόρο κληρονομιάς σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδιακαιούχων.
Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας 11/2020 - Η αποδοχή της κληρονομίας που οφείλεται σε πλάνη κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης που...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ