Βήμα-βήμα η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι Τέλος η ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους που μεταβιβάζουν ακίνητα. Πλέον μπορούν να εκτυπώνουν ηλεκτρονικά το αποδεικτικό καταβολής του φόρου που αναλογεί στις...
Αιτήθηκε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα τον Φεβρουάριο του  2016. Το αίτημα έγινε δεκτό το 2017 και τα χρήματα άρχισαν να καταβάλλονται στην αιτούσα τον Μάιο του 2017. Ήδη όμως  αυτή είχε αποβιώσει… Όταν γνωστοποιήθηκε στον...
Διαθέσιμο κατέστη το αποδεικτικό καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της ( www.aade.gr) . Επιπλέον επισημαίνεται ότι από αυτήν την υπηρεσία της ΑΑΔΕ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να εκτυπώσουν το...
Αν για ένα ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία*, ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο, επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού** κυρίου και του επικαρπωτή. Ο νόμος προβλέπει ότι ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή...
ΠΠρΑθ 3606/2017 Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω παρέλευσης άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης από τον χρόνο του θανάτου της κληρονομούμενης - Πλάνη του γονέα, ως νομίμου εκπροσώπου του τέκνου, περί της δυνατότητας αποποίησης της κληρονομιάς...
Η δυσάρεστη διαπίστωση ότι η γεροντική άνοια (η οποία μάλιστα τείνει πλέον να εμφανίζεται και σε όχι ιδιαίτερα προβεβηκυίες ηλικίες) λαμβάνει διαστάσεις μάστιγας στις σύγχρονες κοινωνίες, αποτελεί κοινό τόπο για τον νομικό επιστήμονα που θεραπεύει το αστικό...
Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορία ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς. Βάσει του σχεδίου, οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης για έκτακτους φόρους, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, θα φτάνουν...
Απόφαση ΔΕΕ: Η κατάθεση της αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρείται «ανεπιφύλακτη» αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας
Γλιτώνουν από την πληρωμή φόρου κληρονομιάς αλλά όχι από το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής. Ο λόγος για όσους αποκτούν χρήματα τα οποία είναι κατατεθειμένα σε κοινό λογαριασμό. Για να μην πληρώσουν οι κληρονόμοι του λογαριασμού φόρο για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ