Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 111/2020Λουξεμβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑724/18 Cali Apartments κατά Procureur général près la cour d’appel de Paris και ville de Paris...
H πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι θα κοινοποιήσει μια σειρά από φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ για τα έτη χρήσης 2018 και 2019 Στοιχεία για όλες τις καταχωρήσεις που βρίσκονται στην...
ΑΡΙΘΜΟΣ 578/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Eκμίσθωση αλλότριου πράγματος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτή μόνο στα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή στον εκμισθωτή και στο μισθωτή. Δεν δικαιούται να αξιώσει το μίσθωμα ή...
Η κατάργησή της για ένα χρόνο ισχύει και για τα εισοδήματα από ακίνητα Μετά την έκπτωση φόρου 30% για τα «κουρεμένα» ενοίκια, οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα θα έχουν το 2021 ένα...
Αριθμός 319/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Εμπορικές μισθώσεις. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Αδυναμία χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγόρευσης της χρήσης από δημόσια αρχή ή λόγω αδυναμίας χορήγησης ή και ανάκλησης...
Αριθμός 339/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Στοιχεία που απαιτούνται για τη νομιμότητα και το ορισμένο της αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου. - Κατά την...
Η υγειονομική κρίση, που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την αγορά του Real Estate. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα που ισχύουν εδώ και περίπου 8 μήνες δεν έχουν επιφέρει...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα μπορούν να συμφωνούν για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων με τους ενοικιαστές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις...
Υπ. Οικονομικών Δελτίο Τύπου 9.9.2020 Μείωση μισθώματος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές Με νομοθετική...
Αριθμός 338/2019 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λύση μίσθωσης. Αποζημίωση χρήσης μισθίου ακινήτου. Μείωση ποσού ποινικής ρήτρας. Αναζήτηση κοινόχρηστων δαπανών εκ μέρους του εκμισθωτή από τον μισθωτή, που παραμένει στο μίσθιο αυθαίρετα,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ