Αριθμ. 140832/Ζ1(ΦΕΚ Β' 2993/31-8-2017) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως...
Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης είναι εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη; ΕΡΩΤΗΜΑ Δεδομένα Ερωτήματος: - Ανώνυμη Εταιρεία, (μισθωτής), την 26/5/2016 σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό € 2.000,00 και η...
Ακόμα υπογράφουμε μισθωτήρια. Προσπαθούμε να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε γιατί καταναλώνουμε χρόνο σε ανούσιες διαδικασίες». Η μαρτυρία στελέχους του αυτοτελούς γραφείου Κυκλάδων, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, είναι χαρακτηριστική...
Μια ακόμη θετική απόφαση της Δ.Ε.Δ. δικαίωσε φορολογούμενη και ακύρωσε πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο της επεβλήθη για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, με την οποία διορθώθηκε η διάρκεια της αρχικής δήλωσης η οποία είχε υποβληθεί ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ και...
Οι μελλοντικοί φοιτητές ετοιμάζονται πυρετώδες για το νέο ξεκίνημα στην ζωή τους καθώς βρίσκονται εν αναμονή των βάσεων όπου και θα καθορίσουν σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα περάσουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Τα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης κατοικιών...
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Διονυσοπούλου, Σοφία Ντάντου, Γεώργιο Χοϊμέ και Αλεξάνδρα Κακκαβά, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με...
Eνώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2017 η προσφυγή 5 μισθωτών δημοτικών καταστημάτων στην Νέα Αγορά για την ακύρωση της απόφασης του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και της επιτροπής του άρθρ. 152 του...
Την προχειρότητα, τα λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησης στην διαχείριση των παραλιών πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των καντινών που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην παραλία της Τσαμπίκας και σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» περίπου 100 επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται και...
Πολ.Πρωτοδικείο Ναυπλίου 453/2017 (A' Δημοσίευση: Legalnews24.gr): Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης οχήματος: Καταχρηστικός ο όρος βάσει του οποίου κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό του καταβλητέου μισθώματος και επομένως και της συνολικής οφειλής του...
Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Ιουνίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. www.solae.gr Αθήνα, Ιούλιος 2017 Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης είναι εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη; ΕΡΩΤΗΜΑ Δεδομένα Ερωτήματος: - Ανώνυμη Εταιρεία, (μισθωτής), την 26/5/2016 σύναψε ιδιωτικό...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ