Κλείνει η «τρύπα» στον Ποινικό Κώδικα που άφηνε ατιμώρητους όσους περιόριζαν την ελευθερία κάποιου χωρίς αυτό να θεωρείται απαγωγή, με το αδίκημα πλέον να τιμωρείται μέχρι δέκα χρόνια φυλάκιση. Αφορμή για να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία έδωσε...
Η αποχώρηση αρχικής ομορρύθμου εταίρου και η αλλαγή επωνυμίας μετά τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης δεν επιφέρουν την κατάλυση του νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα
Δεκατέσσερα χρόνια μετρά ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας  από τότε που ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε τη σχετική διαδικασία  προσδιορίζοντας με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις , ώστε να μην υποκρύπτονται πίσω από μία τέτοια πράξη ενδεχόμενες...
Οι κανονισμοί και οι αποφάσεις αποκτούν αυτομάτως δεσμευτικό χαρακτήρα σε όλη την ΕΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Οι οδηγίες πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία από τις χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί κατά...
Από Unics -Ιούνιος 10, 20192 Διαβάστε ή κατεβάστε όλο το κείμενο του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε από τη Βουλή και ισχύει από 1η Ιουλίου 2019 , πατώντας...
Διαβάστε ή κατεβάστε όλο το κείμενο του Νέου Ποινικού Κώδικα, που ψηφίστηκε από τη Βουλή και ισχύει από 1η Ιουλίου 2019 , πατώντας ΕΔΩ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις.» ο οποίος περιέχει σημαντικές διατάξεις όπως την τροπολογία για...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νέος Νόμος 44(Ι) του 2019 περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης...
Στο ΦΕΚ Α 52 δημοσιεύθηκε το ο νόμος 4605/2019 με τίτλο "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και...
Νέες θέσεις δικηγόρων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ιθαγένειας και άλλους Κώδικες Δημοσιεύθηκε στην...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ