Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νέος Νόμος 44(Ι) του 2019 περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης...
Στο ΦΕΚ Α 52 δημοσιεύθηκε το ο νόμος 4605/2019 με τίτλο "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και...
Νέες θέσεις δικηγόρων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ιθαγένειας και άλλους Κώδικες Δημοσιεύθηκε στην...
Τη διαδικασία πολιτογράφησης ορίζει βήμα-βήμα το νομοσχέδιο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις...
Με δικηγόρους δικαστικούς αντιπροσώπους οι αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4603/2019 "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες...
Κατ' άρθρον αντιπαραβολή των διατάξεων του ισχύοντος και του προτεινόμενου Ποινικό Κώδικα Lawspot.gr Όπως είναι γνωστό, εδώ...
Στη νομοθετική κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) προχώρησε η Ελλάδα. Η κύρωση εκδόθηκε και σε ΦΕΚ. Το εν λόγω Πρωτόκολλο...
Εισφορά 0,40 ευρώ ανά γραμμάτιο για το portal olomeleia - Τεκμήριο αθωότητας, δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου και «βάρος απόδειξης» στην ποινική δίκη - Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 της ΕΣΔΑ Lawspot.gr
Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο: «Το ισχύον ενωσιακό σύστημα εμφανίζει ασυνέπειες και αντιμετωπίζει προκλήσεις» Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων είναι υπερβολικά φιλόδοξο, σύμφωνα με νέα έκθεση...
Το πλαίσιο για τη λειτουργία των ΚΥΕ δεν εγγυάται τη σύννοµη λειτουργία τους   Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης σχετικά µε τη λειτουργία Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στην Μύκονο. Μετά από παλαιότερη παρέµβαση της...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ