Αρχική Οικογενειακό δίκαιο - αποφάσεις

Οικογενειακό δίκαιο - αποφάσεις

Καταδίκη για την ακύρωση γάμου βάσει του άρθρου 1357 του Αστικού Κώδικα, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας
Με την 514/2018 απόφαση του Α2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, το ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος ως προς τη φύση και το κύρος της συμβατικής παραίτησης από την αξίωση συμμετοχής στα...
Με την υπογραφή συναινετικού διαζυγίου χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα των συζύγων να διεκδικήσουν ο ένας από τον άλλον μέρος της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινού τους βίου. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζοντας την περίπτωση...
H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019 - Διαζύγιο. Άφεση χρέους και συμμετοχή στα αποκτήματα. Πότε είναι έγκυρη η παραίτηση από το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα.  - Κατά τη διάταξη...
Απόφαση ΔΕΕ: Η κατάθεση της αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρείται «ανεπιφύλακτη» αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1111 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 25ης Ιουνίου 2019για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών(αναδιατύπωση)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.178.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:178:TOC
Συνολικά 14 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της RealNews. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας:
Η άρνηση του βιολογικού πατέρα ενός παιδιού να συμμορφωθεί με το δικαστικό διάταγμα εξέτασης DNA προκειμένου να διαφανεί, με τρόπο επιστημονικό, αν ήταν ή όχι όντως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες...
Όσες οικογένειες θέλουν και δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ που καταβάλλεται πλέον, ανά δίμηνο, με βάση συγκεκριμένες κλίμακες, πρέπει να κάνουν τις εξής κινήσεις. Αρχικά, πρέπει να μπείτε εδώ με τους κωδικούς του taxisnet...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ