Αρχική Οικογενειακό δίκαιο - αποφάσεις

Οικογενειακό δίκαιο - αποφάσεις

Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας για χορήγηση υποτροφίας του ΙΚΥ Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από μητέρα τέκνου, το οποίο διεκδίκησε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ως μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας. Η μητέρα από τη διάζευξη...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ. 4700, 25.4.2019) ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος 62(Ι) του 2019.Οι διατάξεις του νέου Νόμου εφαρμόζονται σε οικογενειακές  διαφορές  και  σκοπός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακή διαφορά είναι όπως τα μέρη, με τη συμβολή...
Όσοι πολίτες επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στο www.anynet.gr Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δελτίο Τύπου Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1279/15.2019) η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρεί το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, στο...
Η ενηλικίωση ενός τέκνου δεν απαλλάσσει αυτόματα τον γονέα από την υποχρέωση καταβολής διατροφής. Αυτό προβλέπει ο νόμος και έχει καταστεί σαφές μέσα από αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, το οποίο απαρτίζουν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
AΠ 126/2018 (πολ.) : Αποκλειστική άσκηση επιμέλειας ανήλικου τέκνου από τον πατέρα. Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα (μητέρα) δεν έχει μόνιμη και κατάλληλη στέγη διαβίωσης, ότι δεν φροντίζει το τέκνο της να έχει ένα σταθερό πρόγραμμα στη ζωή...
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γνωρίζει το κράτος, πόσα παιδιά υπάρχουν σε όλη τη χώρα για αναδοχή και υιοθεσία. Η καταγραφή των παιδιών και η αποΐδρυματοποίηση αποτελεί κύριο μέλημά μας, όλα τα παιδιά να βρουν μια...
Δικαστήριο ΕΕ: Ανήλικο τέκνο του οποίου έχει την φροντίδα πολίτης της ΕΕ βάσει του συστήματος αυτού δε μπορεί να θεωρηθεί «απευθείας κατιών» στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίουr Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Νόμου 4538/2018 σχετικά με την υλοποίηση μέτρων για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας. Ειδικότερα: 1. Με...
Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων σε διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων - Ευχέρεια του δικαστηρίου να απειλήσει με προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή τον γονέα που παρεμποδίζει την επικοινωνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ