Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Αποκλειστικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών - Άρθρο 2, στοιχείο β' - Δικαίωμα αναπαραγωγής - Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α' - Διάθεση στο κοινό...
Οι κινητές εφαρμογές (εφεξής, στα πλαίσια της παρούσης, «εφαρμογές») χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, κρατώντας ένα δυναμικό και κυρίαρχο ρόλο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Καθώς ο αριθμός των συνδρομητών έξυπνων συσκευών συνεχίζει να...
Επιπλέον δικαστές στις συνθέσεις του Δικαστηρίου - Διάκριση τμημάτων για υπαλληλικ'ές υποθέσεις και υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας Δικαστήριο της...
Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Η διάταξη η οποία απαγορεύει να χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης «snippets» δημοσιευμάτων είναι ανεφάρμοστη ελλείψει προηγούμενης κοινοποίησής της στην Κομισιόν Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η γερμανική διάταξη η οποία...
Πώς προέκυψαν αυτές οι 15 ερωτήσεις? Οι ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν από αντιπροσώπους των συμφερόντων των καταναλωτών. Εθνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ παρείχαν απαντήσεις στον αντίστοιχο τομέα...
Δικαστήριο ΕΕ: Οι εκθέσεις προστατεύονται από το δίκαιο ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις - Η προστασία δεν μπορεί να περιοριστεί από την ελευθερία πληροφόρησης και Τύπου
Πότε συνιστά το sampling προσβολή των δικαιωμάτων του παραγωγού και πότε μπορεί να γίνει χωρίς την άδειά του;
Με το γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ. /316/725222/2019 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ