Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο ΕΕ δεν επιτρέπει σε εθνική νομοθεσία να αποκλείει από το δικαίωμα αυτό τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες υπηκόους τρίτων χωρών εκτός ΕΟΧ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη...
Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ: “Για την ενσωμάτωση έργων από άλλες ιστοσελίδες μέσω inline linking απαιτείται συγκατάθεση - Αντίθετα, για την ενσωμάτωση που χρησιμοποιεί το framing δεν απαιτείται συγκατάθεση” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για το notice and takedown (νέο άρθρο 66Ε στον Ν. 2121/1993) - Τι ισχύει για τους τελικούς χρήστες Σε μία σημαντική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της...
Μία ενδιαφέρουσα υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τις προτάσεις του σε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η. Saugmandsgaard...
Δικαστήριο ΕΕ: Online προσβολή διανοητικής ιδιοκτησίας από παράνομη ανάρτηση ταινίας στο Youtube και άρνηση της Google να παρέχει στοιχεία για τους χρήστες Την απόφασή του σε μία ενδαιφέρουσα υπόθεση σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα...
Μελέτη από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με τη EUROPOL Μία ενδιαφέρουσα μελέτη αναφορικά με τα εγκλήματα Διανοητικής Ιδιοκτήσίας και τη διασύνδεσή τους με άλλα...
«Κανείς δεν μπορεί να έχει ιδιοκτησία επί του νόμου», και κάτι τέτοιο ισχύει και για το σχολιασμό του Σε μία ενδιαφέρουσα υπόθεση (Georgia ν. public.Resources.Org) το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε, με οριακή πλειοψηφία,...
Η απόφαση εστάλη από το δικ.γραφείο κ. Απ.Παπακωνσταντίνου Αριθμός 1009/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2019,...
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο ζητημάτων σχετικά με την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το έγγραφο εκδόθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη...
Οι σύμβουλοι έκαναν δεκτές τις παρεμβάσεις των καλλιτεχνών «Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπουργική απόφαση με την οποία ανατέθηκε, εκτάκτως για δύο χρόνια, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της «ΑΕΠΙ-Ελληνικής...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ