Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να εκδώσουν και να διαθέσουν τα εγχειρίδια των μαθημάτων που διδάσκουν χωρίς κόστος, καταρχήν για τους φοιτητές τους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Παρόλο που τα βιβλία...
Συνιστά «παρουσίαση στο κοινό» στο πλαίσιο του δικαίου ΕΕ η πώληση μεταχειρισμένων e-books; Με τη δημοσιευθείσα στις 19-12-2019 απόφασή του επί της υπόθεσης Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers (C-263/18),  το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως...
Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή - Οδηγία 2009/24/ΕΚ - Σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης λογισμικού - Μη επιτρεπόμενη τροποποίηση του πηγαίου κώδικα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης κατά παράβαση της σύμβασης παραχώρησης...
Επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το σχέδιο νόμου για την...
Κατά του ιδιοκτήτη είχαν ασκηθεί 4 ποινικές διώξεις μεταξύ του 2009 και του 2012 αλλά ο ίδιος δεν είχε συμμορφωθεί Για πρώτη φορά στην χώρα μας υπήρξε καταδίκη ιδιοκτήτη ηλεκτρονικού ιστοτόπου, εντός του οποίο γινόταν διανομή πειρατικού περιεχομένου όπως ταινίες,...
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Αποκλειστικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών - Άρθρο 2, στοιχείο β' - Δικαίωμα αναπαραγωγής - Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α' - Διάθεση στο κοινό...
Οι κινητές εφαρμογές (εφεξής, στα πλαίσια της παρούσης, «εφαρμογές») χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, κρατώντας ένα δυναμικό και κυρίαρχο ρόλο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Καθώς ο αριθμός των συνδρομητών έξυπνων συσκευών συνεχίζει να...
Επιπλέον δικαστές στις συνθέσεις του Δικαστηρίου - Διάκριση τμημάτων για υπαλληλικ'ές υποθέσεις και υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας Δικαστήριο της...
Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Η διάταξη η οποία απαγορεύει να χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης «snippets» δημοσιευμάτων είναι ανεφάρμοστη ελλείψει προηγούμενης κοινοποίησής της στην Κομισιόν Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η γερμανική διάταξη η οποία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ