Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Η διάταξη η οποία απαγορεύει να χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης «snippets» δημοσιευμάτων είναι ανεφάρμοστη ελλείψει προηγούμενης κοινοποίησής της στην Κομισιόν Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η γερμανική διάταξη η οποία...
Πώς προέκυψαν αυτές οι 15 ερωτήσεις? Οι ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν από αντιπροσώπους των συμφερόντων των καταναλωτών. Εθνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ παρείχαν απαντήσεις στον αντίστοιχο τομέα...
Δικαστήριο ΕΕ: Οι εκθέσεις προστατεύονται από το δίκαιο ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις - Η προστασία δεν μπορεί να περιοριστεί από την ελευθερία πληροφόρησης και Τύπου
Πότε συνιστά το sampling προσβολή των δικαιωμάτων του παραγωγού και πότε μπορεί να γίνει χωρίς την άδειά του;
Με το γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ. /316/725222/2019 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά...
Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. Φ. 80000/οικ. 10568/222/2018 και Φ.80000/οικ.12151/274/2018 εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, στους συνταξιούχους και παράλληλα δικαιούχους είσπραξης εσόδων από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, με την...
Πώς θα επηρεάσει τους απλούς χρήστες, τα memes, την ελευθερία του διαδικτύου; Το αργότερο έως τον Ιούνιο 2021 η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας Lawspot.gr
Η Οδηγία εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο της ΕΕ: Υπέρ ψήφισε η Ελλάδα και άλλες 18 χώρες - Κατά ψήφισαν Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Φινλανδία, Πολωνία και Σουηδία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ