Το άρθρο 937 ΑΚ ορίζει: "Η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση, σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη. Αν...
Κατά τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδ. α του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών κατά το άρθρο 591 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων...
Στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» και την εναρμόνιση προς...
Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 1/2019 Περίληψη: Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Σύγκρουση προνομίων μετά τον ν. 4335/2015. Κατάταξη προνομιούχων δανειστών στο 10%. Περιλαμβάνονται οι προνομιούχες απαιτήσεις που δεν κατετάγησαν καθόλου ως τέτοιες και αυτές που κατετάγησαν...
Αποχή των δικηγόρων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το «αγωγόσημο» στο θέατρο «Ακροπόλ» την Πέμπτη 19/12 Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα 16.12.2019 ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Δημήτρης Βερβεσός, για...
Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 - 205 και 228 του Κ.Δ.Δ. ΔΠΑ 661/2019, 28ο Τμήμα (σε Συμβούλιο) Ομοίως ΔΠΑ 663-664, 794 -796, 807, 809/2019, 28ο...
Υποχρεωτικά με ενημερωτικό έγγραφο περί διαμεσολάβησης το εισαγωγικό δικόγραφο, επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής Δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση (Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις...
Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση Την επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου και επί  αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων, προβλέπει τροπολογία που κατατάθηκε και ψηφίστηκε χθες...
Πότε τίθενται σε ισχύ οι νέες διατάξεις - Ποιες διαφορές υπάγονται σε διαμεσολάβηση - Τι προβλέπεται για τις αμοιβές αι εξέτασης των διαμεσολαβητών με την διεύρυνση της δυνατότητας οργάνωσης εκπαιδευτικών κέντρων από Φορείς κατάρτισης. 
Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) έκρινε ότι τα εξηγμένα αντίγραφα από τα τηρούμενα σε ηλεκτρονική μορφή επίσημα εμπορικά βιβλία δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, όταν η εκτύπωση δεν προσιδιάζει στη μορφή μηχανογραφημένων...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ