Με έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών παρέχονται διευκρινόσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κατά τις ημέρες της διακοπής λόγω των βουλευτικών εκλογών. Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει: Μετά την έκδοση της από 24.6.2019 και αριθ....
Περίληψη της 7/2019 απόφασης του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας: Προϋποθέσεις κατάργησης δίκης σε περίπτωση παραίτησης από την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων Με την 7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99...
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στο portal.olomeleia.gr λειτουργεί εφαρμογή, στην επιλογή Αιτήσεις, όπου μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν από τον ΔΣΑ, και σε έγχαρτη μορφή, τον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με ευρετηρίαση και λημματογράφηση.
Με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του τμήματος άρσης προσημειώσεων. Όπως αναφέρεται, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης για την κατάθεση αιτήσεων...
Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) στη διαμόρφωση του πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται με αυξανόμενη ένταση το τελευταίο διάστημα.
Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 20- 31 Μαΐου, ενώ για τις περιφέρειες όπου διεξάγονται επαναληπτικές εκλογές το χρονικό διάστημα παρατείνεται έως και τις 7 Ιουνίου
Δικαστήριο ΕΕ: Για να ασκηθεί η αγωγή στο κράτος μέλος ενός υποκαταστήματός της, θα πρέπει αυτό να αποτελεί μέρος της έννομης σχέσης - Άλλως, η αγωγή ασκείται στην Ιρλανδία, τόπο της εταιρικής...
Νέες θέσεις δικηγόρων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αλλαγές σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ιθαγένειας και άλλους Κώδικες Δημοσιεύθηκε στην...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  - Επίδειξη εγγράφου. Παρά τον νόμο, κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από το δικαίωμα ή απαραδέκτου. Αναίρεση υπέρ του νόμου. Αναιρείται υπέρ του νόμου η προσβαλλόμενη απόφαση.
Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας ανάμεσα σε διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια (ΑΕΔ 1/2019) Lawspot.gr Με την πρώτη του απόφαση για το 2019 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ