Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό όλων των πολιτικών υποθέσεων του Δικαστηρίου, που ματαιώθηκαν από 13-3-2020 έως 31-5-2020, λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε ο Άρειος...
Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ την 2.6.2020, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας ad hoc Επιτροπής του ΔΣΑ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104). Τα βήματα για...
Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών. Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται: Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 ΚΥΑ, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε το μέτρο της εν μέρει προσωρινής...
Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με κύριο γνώμονα...
Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει (το πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει σε...
Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης των πολιτικών δικαστηρίων Ενημερωτικό σημείωμα για τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 316/27.5.2020 τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από 13.4.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση...
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν επικοινωνίας του Δ.Σ.Α. με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 28-5-2020 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατάθεση...
Αλλαγές σε κώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας - Επίδοση εγγράφου και με ηλεκτρονικά μέσα - Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4689/2020 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1487/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Επίδοση σε κληρονόμο. - Από την παρ.1 του άρθρου 127 ΚΠολΔ ορίζεται ότι "η επίδοση συνίσταται στην παράδοση του εγγράφου στα...
Ειδικά τμήματα δικαστηρίων για προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και δίκαιο της ενέργειας - Αναλυτικά το σχέδιο νόμου Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις για το ελεγκτικό συνέδριο και διατάξεις για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ