Διευκρινίσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τη Σύμβουλο-Ταμία Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου και τον Σύμβουλο Ιωάννη Κάπο, με τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών κύριο Γεώργιο...
Ακριβής Ερμίδου, Ειρηνοδίκη Αθηνών, μέλους Δ.Σ. και Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονομικών της Ενδε Γεωργίου Δελή, υπ. ΔΝ Ειρηνοδίκη Αθηνών Με το άρθρο έβδομο της Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ ‘‘Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής...
Σημαντική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με τα γνωστά φαινόμενα της ταλαιπωρίας των δικηγόρων που προσέρχονται στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών για να καταθέσουν δικόγραφα. Σύμφωνα με την...
Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων διατάξεων με την αιτιολογική τους έκθεση   Νέες, εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες...
Τροποποίηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ». Ειδικότερα, με τη διάταξη προστίθενται...
Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με...
Οι ενεργές διαδικασίες/αντικείμενα για τις οποίες μπορεί να γίνει ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΩΝ - ΕΚΚΑΘ/ΣΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ...
Με το νέο άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται πως η επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα Τη δυνατότητα επίδοσης εγγράφου με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου...
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν επικοινωνίας του Δ.Σ.Α. με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 28-5-2020 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατάθεση...
Η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος ασφαλιστικό μέτρο οδήγησε στην απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αναγραφής στο άρθρο 118 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4335/2015. Η πρόσφατη αυτή απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ