Το Δημόσιο πλέον θα καλύπτει τα δικαστικά έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων όπως ορίζει Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα σε ΦΕΚ Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα το Δημόσιο πλέον καλύπτει τα έξοδα των μελών του προσωπικού...
Η διαταγή πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, αν η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους Με την υπ. αριθμ. 8/2017 απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι: - Η διαταγή πληρωμής...
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου, απόφαση 70/2017 της 6-6-2017 Μια ενδιαφέρουσα απόφαση, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπογράφεται από τον εντολέα του αιτούντος, πλην όμως κατατέθηκε από άλλον δικηγόρο, στα πλαίσια «εντολής χειρισμού υπόθεσης» με την έννοια...
Θα εκδίδονται πλέον από τους συμβολαιογράφους σύμφωνα με σχετική νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης Τα συναινετικά διαζύγια θα εκδίδονται   πλέον με συνοπτικές διαδικασίες  και  σε μηδενικούς χρόνους από τους συμβολαιογράφους,  παρουσία δικηγόρων και  οι πρώην σύζυγοι θα ρυθμίζουν με...
Αλλαγές σε Αστικό και Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας, νομοθεσία περί αλλοδαπών και πολλά ακόμα νομοθετήματα Μία σειρά από σημαντικές διατάξεις περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω...
Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 164/2017: Κατάθεση παραβόλου για την άσκηση έφεσης: Από προφανή παραδρομή, δεν είχαν επισυναφθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο οι φωτοτυπίες των παραβόλων της ασκηθείσας έφεσης στο προσκομισθέν αντίγραφο της έφεσης για τον προσδιορισμό δικασίμου ενώπιον της...
Πώς θα διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Αναλυτικά οι νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση Με το νέο νόμο 4472/2017 (πολυνομοσχέδιο) επήλθε μία σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ειδικότερα η διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Το επίμαχο...
Εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να ρυθμιστεί δικονομικά η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα Σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στη Βουλή. Συγκεκριμένα,...
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Με την υπ' αριθμ. 20/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ