Αλλαγές σε Αστικό και Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας, νομοθεσία περί αλλοδαπών και πολλά ακόμα νομοθετήματα Μία σειρά από σημαντικές διατάξεις περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω...
Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 164/2017: Κατάθεση παραβόλου για την άσκηση έφεσης: Από προφανή παραδρομή, δεν είχαν επισυναφθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο οι φωτοτυπίες των παραβόλων της ασκηθείσας έφεσης στο προσκομισθέν αντίγραφο της έφεσης για τον προσδιορισμό δικασίμου ενώπιον της...
Πώς θα διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Αναλυτικά οι νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση Με το νέο νόμο 4472/2017 (πολυνομοσχέδιο) επήλθε μία σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ειδικότερα η διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Το επίμαχο...
Εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να ρυθμιστεί δικονομικά η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα Σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στη Βουλή. Συγκεκριμένα,...
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Με την υπ' αριθμ. 20/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης...
Ελευθερία Χ. Κώνστα  Πρόεδρος Πρωτοδικών Ο ν. 4335/2015 επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 «Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα...
Άρειος Πάγος αρ.115/2016 (πολ.): Επίδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ κάθε ένδικου βοηθήματος και ένδικου μέσου. Μπορεί να γίνει στους αντιδίκους του ή στον αντίκλητό τους και στον δικηγόρο, ο οποίος τους εκπροσώπησε κατά την τελευταία συζήτηση της...
Αριθμός 643/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ευγενία Προγάκη, Ασπασία Μαγιάκου, Νικήτα Χριστόπουλο και Πέτρο Σαλίχο, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Οκτωβρίου 2016, με την παρουσία και της...
Αναίρεση απόφασης εφετείου (αρνητική υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο) Με την υπ’ αριθμ. 1764/2016 (Ε’ Ποινικό) του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι η μη αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και της ΔΟΥ στο κυρίως δικόγραφο των εφέσεων, δεν...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ