Νέα τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Τι προβλέπεται για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις, συμπληρώνεται το άρθρο 758 του Κώδικα...
Ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε στην ανάρτηση κειμένου με τις κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 και με συνοπτικό σχολιασμό με πλάγια γραφή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ, στο σημείωμα ελήφθησαν υπ’...
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Το πρώτο μέρος του ν/σ περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Πτωχευτικού...
Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με...
Με ενδιαφέρουσες μελέτες και αρθρογραφία Δημοσιεύθηκε το νέο τεύχος (1/2020) της Επισκόπησης Οικονομικού Δικαίου με πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και αρθρογραφία. Όπως αναφέρουν οι συντάκτες, Δίκαιο και Οικονομία ανέκαθεν δύο κλάδοι αλληλεπιδρώντες και πάντοτε...
Πώς καταρτίζονται τα πολιτικά και ποινικά τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το νέο δικαστικό έτος Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με την κατάρτιση τμημάτων του Δικαστηρίου για το δικαστικό έτος 2017-2018. Τα τμήματα καταρτίζονται...
Τι συζητήθηκε για τον τρόπο διεξαγωγής των ειδικών διαδικασιών, τις ένορκες βεβαιώσεις και τις προθεσμίες στην πολιτική δίκη Ενημέρωση σχετικά με τη σύσκεψη των θεσμικών φορέων με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την επαναλειτουργία...
Αναίρεση απόφασης εφετείου (αρνητική υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο) Με την υπ’ αριθμ. 1764/2016 (Ε’ Ποινικό) του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι η μη αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και της ΔΟΥ στο κυρίως δικόγραφο των εφέσεων, δεν...
Ποινική δίωξη ιδιοκτητών εστιατορίου για παράνομη χρήση συστήματος CCTV, με βάση το υλικό του οποίου άτομο κατηγορήθηκε για κλοπή Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν τεθεί μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας...
ΑΕΔ 1/2017: Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλήτευσης διαδίκου. Στην έκθεση επίδοσης δεν αναφέρθηκε ότι η επίδοση έγινε στον σύνοικο αδελφό του παραλήπτη του εγγράφου. «Κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «2....

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ