Αριθμός 370/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα - Εισηγητή, Δημήτριο Τζιούβα και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Φεβρουαρίου 2017,...
Νέα δικάσιμος σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 Το Ειρηνοδικείο Πειραιώς ενημέρωσε με έγγραφό του ότι επαναπροσδιορίζονται υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2...
Με επείγουσα ανακοίνωσή του Πρωτοδικείο Αθηνών ενημέρωνει ότι: Λόγω έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αθηνών στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη) η προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου στο...
Περίληψη της 7/2019 απόφασης του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας: Προϋποθέσεις κατάργησης δίκης σε περίπτωση παραίτησης από την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων Με την 7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99...
Η διαταγή πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, αν η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους Με την υπ. αριθμ. 8/2017 απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι: - Η διαταγή πληρωμής...
Στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» και την εναρμόνιση προς...
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένορκη βεβαίωση - Δείτε σχετικό υπόδειγμα Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει για τον τρόπο σύνταξης ένορκης βεβαίωσης Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα, στην ένορκη βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται: 1) Το ΑΦΜ του αιτούντος, 2) Πως παρίσταται ο αιτών και...
Πληροφορίες για την επίδοση δικογράφων σε κατοίκους της αλλοδαπής από το Γραφείο δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Στα πλαίσια εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος στο Γραφείο Δικαστικής Συνδρομής, η πληροφόρηση για την πορεία μιας επίδοσης στο εξωτερικό θα γίνεται με την...
Η κατάθεση της αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας - Το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί αυτοτελές στοιχείο (γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ) Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα: Η αποδοχή παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας υπέρ ελληνικού δικαστηρίου σε...
Μία σημαντική διάταξη αναφορικά με την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με τη διάταξη, η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ