Τον κίνδυνο κατάσχεσης των επιδομάτων στήριξης τέκνων, καθώς και των τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογενειάρχες που είναι δικαιούχοι των παροχών αυτών, εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και εφόσον δεν έχουν μεριμνήσει ώστε τα επιδόματα αυτά...
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς Τηλέφωνο: 210 6987504 Fax: 210 6987506 E-Mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr Url: www.aade.gr Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ. αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ...
  Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα. Δικαιούχα...
Με την κ.υ.α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674/3.10.16 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ