Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση έκθεσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών, μετά από την δημοσίευση δελτίου Τύπου τοπικής Μητρόπολης, καθώς και διαδικτυακών άρθρων, σχετικά με επίσκεψη Μητροπολίτη σε ίδρυμα της περιοχής. Τα άνω δημοσιεύματα περιελάμβαναν ευκρινείς...
Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση Μία ενδιαφέρουσα έρευνα αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ - ICT) που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε...
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) χωρίς την απόδειξη τήρησης των αρχών των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κατά παράβαση της αρχής...
Βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford Χρηματική ποινή συνολικού ύψους 82.000 ευρώ επέβαλε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Εταιρείες Louis αναφορικά με βαθμολόγηση αδειών...
Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ: Τα μέσα και οι μέθοδοι καταπολέμησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του κράτους δικαίου Με τις δημοσιευθείσες την Τετάρτη, 15-01-2020, προτάσεις του ο γενικός εισαγγελέας του...
Ενδιαφέρουσα απόφαση της ελληνικής Αρχής για τον έλεγχο e-mails εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό server, τη χρήση CCTV και την προσκόμιση παράνομων αποδεικτικών μέσων Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε...
Δημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα οι κατευθυντήριες γραμμές 2/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμβάσεων επιγραμμικών (online) υπηρεσιών. Σύμφωνα με το ΕΣΠΔ, το άρθρο 6 παράγραφος...
Εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού σε 5.390 ταμειακές μηχανές εντός καταστημάτων οδήγησε σε διαρροή δεδομένων για 9 μήνες προτού γίνει αντιληπτή Πρόστιμο ύψους 500.000 βρετανικών λιρών (περίπου 587.000 ευρώ) επέβαλε η αρχή προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου...
Μετάφραση στα ελληνικά από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαθέσιμο (και) στην ελληνική γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία...
AΠΔΠΧ 32/2019: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσηςΚατόπιν καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι η πρώην εργοδότρια εταιρία του καταγγέλλοντος α) αλλοίωσε την ποιότητα των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισής του, και τον εμφάνισε ως νέο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ