Δικαστήριο ΕΕ: Online προσβολή διανοητικής ιδιοκτησίας από παράνομη ανάρτηση ταινίας στο Youtube και άρνηση της Google να παρέχει στοιχεία για τους χρήστες Την απόφασή του σε μία ενδαιφέρουσα υπόθεση σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα...
Στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου (επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς) Μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την ανάρτηση φωτογραφίας σε προσωπικό ιστολόγιο στο Facebook χωρίς τη...
Υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων από την τράπεζα, μέσω του συστήματος web banking, απασχόλησε την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το ιστορικό, πελάτης της Ελληνικής Τράπεζας, είχε πρόσβαση σε οικονομικά...
Υπό πολλές προϋποθέσεις λέει ναι στην επεξεργασία δεδομένων εικόνας ή και ήχου από κάμερες που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους καθώς και όσων δεδομένων συλλέγονται μέσω drones( πάντα από δημόσιους χώρους), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τι προβλέπεται για τα δίκτυα 5G - Επεκτείνεται ο ορισμός των «υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» καλύπτοντας και τις εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων (over the top) Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με...
Για πρώτη φορά κανόνες συλλογικών αγωγών σε επίπεδο ΕΕ - Ποιους τομείς αφορά - Καθιερώνεται η αρχή «ο ηττημένος πληρώνει» Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται καλύτερα σε περιπτώσεις «μαζικής βλάβης»Οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς θα...
Ο ΓΚΠΔ αποδείχθηκε ευέλικτο εργαλείο, ικανό να στηρίξει ψηφιακές λύσεις σε πρωτόγνωρες περιστάσεις, όπως η κρίση του COVID-19 Σήμερα, λίγο περισσότερο από δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού...
Απόφαση C-40/17 της 29/7/2019 (Fashion ID): Έννοια του όρου “υπεύθυνος της επεξεργασίας” – Νόμιμη επεξεργασία δεδομένων – Έννομο συμφέρον υπεύθυνου επεξεργασίας – Συγκατάθεση υποκειμένου – Εθνική κανονιστική ρύθμιση που παρέχει στις ενώσεις προστασίας καταναλωτών ενεργητική νομιμοποίηση για προσφυγή...
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Ν. κατά Γερμανίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ.  74440/17) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτική ζωή. Συλλογή και διατήρηση φωτογραφίας και δακτυλικών...
Αναλογικό μέτρο η διατήρηση δεδομένων, όπως φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και τατουάζ, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης του δράστη στο μέλλον Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του (P.Ν. κατά Γερμανίας) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ