«Η Κλήση σας Καταγράφεται» : Πότε είναι Νόμιμη και Πότε Παράνομη η Πρακτική της Καταγραφής Τηλεφωνικών Κλήσεων από Επιχειρήσεις   Στον καθένα μας έχει τύχει να δεχτεί τηλεφωνική κλήση από εταιρείες, στην αρχή της οποίας ενημερώνεται πως η κλήση καταγράφεται. Η...
Φίλος φωτογράφος μου έθεσε το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει χρήση φωτογραφιών τρίτων προσώπων και δη δημόσια στο διαδίκτυο. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαντά στο θέμα και το θέτει εντός του ορθού πλαισίου σύγκρουσης του...
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ Οι πελάτες τραπεζών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων (ΑΠΔΠΧ) !!! Με δύο νέες αποφάσεις της...
Οι εισπρακτικές εταιρείες όταν  τηλεφωνούν   σε οφειλέτη Τράπεζας και στο τηλέφωνο απαντά  συγγενής  ή φίλος ή άλλο  τρίτο πρόσωπο,  λόγω απουσίας του οφειλέτη, η κλήση αύτη καταγράφεται εν αγνοία ουσιαστικά εκείνου που απαντά στο τηλέφωνο. Η Αρχή Προστασίας  Δεδομένων...
Με ρωτούν οι φίλοι: «Επιτρέπεται να στέλνουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Περιφερειακοί/Δημοτικοί Σύμβουλοι μηνύματα προβολής της προεκλογικής τους εκστρατείας/προσκλήσεις κλπ ενόψει των Περιφερειακών/Δημοτικών Εκλογών; Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή ο Κανονισμός για την...
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την υπ’ αριθμ. 102/2017 απόφασή της, απεύθυνε σύσταση στην εταιρεία WIND να προσαρμόσει τις υφιστάμενες διαδικασίες ώστε να παρέχει στα υποκείμενα την κατάλληλη ενημέρωση καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο ηχητικό αρχείο,...
GDPR: Υποδείγματα για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας υπευθύνου και εκτελούντος την επεξεργασία από την ΑΠΔΠΧ Μία νέα σελίδα με χρήσιμες πληροφορίς και υποδείγματα για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι είναι τα αρχεία δραστηριοτήτων...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αρ.4670/31-7-2018) ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος 125 (Ι) του 2018, σε εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)...
Η Γνώμη του ΕΣΠΔ για τον κατάλογο της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ - EPDB) εξέδωσε τη Γνώμη 7/2018 σχετικά με την πρόταση της ελληνικής Αρχής...
Πότε θα πρέπει μία παραβίαση δεδομένων να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές και πότε στα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων   Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 (WP29)* δημοσίευσε επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ