Οι διατάξεις του Ν. 1178/1981 εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών της προσωπικότητας που συντελούνται μέσω ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων όπως το Youtube Με την υπ'αριθμ. 643/2020 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι...
Ποινική δίωξη ιδιοκτητών εστιατορίου για παράνομη χρήση συστήματος CCTV, με βάση το υλικό του οποίου άτομο κατηγορήθηκε για κλοπή Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν τεθεί μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας...
Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τη μητέρα του - πρώην σύζυγο Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα σε Κέντρο Λόγου και Ειδικής...
Αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως διανοητική ιδιοκτησία, προστασία καταναλωτών και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Θεματικό δελτίο στην ελληνική γλώσσα με μία συνολική επισκόπηση της νομολογίας του σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο εξέδωσε το Δικαστήριο...
Με την υπ' αριθμ. 1/2020 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε καταγγελία λόγω αναρμοδιότητας, επισημαίνοντας πως όταν προσωπικά δεδοµένα έχουν προσκοµισθεί σε δικαστική αρχή και ευρίσκονται στον φάκελο της δικογραφίας, η Αρχή δεν έχει...
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΗ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων. Η υπόθεση έφτγασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία της Α...
Με γνώμονα ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η...
Οι κανόνες προστασίας δεδομένων δεν εμποδίζουν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού - Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις εξαιρετικές περιόδους, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- αρ.απόφασης 44/2019:Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε υπολογιστική υποδομή κατά παράβαση της αρχής της ασφάλειας. Η ελεγχόμενη εταιρία επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπολογιστική υποδομή (υλικού και λογισμικού-διακομιστή) χωρίς να τηρήσει το σύνολο των...
Πρόστιμο ύψους 75 εκατομμυρίων σουηδικών κορόνων (περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ) για μη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΔΠ - GDPR) επέβαλε στη Google η σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Σύμφωνα με την απόφαση, η Google, στο πλαίσιο λειτουργίας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ