Πολίτης, συνιδιοκτήτης ακινήτου στην περιοχή Πεδίον του Άρεως στο Βόλο, πλησίον του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προσέφυγε το 2013 στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη διαµεσολάβησή του, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκρεµής από το έτος 1997 διαδικασία απαλλοτρίωσης του...
Έγγραφο-«βόμβα του Συνήγορου του Πολίτη αποκάλυψε η ΕΝΥΠΕΚΚ, σύμφωνα με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί, σε αυστηρό τόνο, την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ να γνωστοποιήσει σε όλους τους συνταξιούχους: α.την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη, μετά...
Προστασία από κατάσχεση, συµψηφισµό και κάθε είδος παρακράτηση ενισχύσεων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας Την προστασία από την κατάσχεση, τον συµψηφισµό...
ΣτΠ: Έκθεση για τη µετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες Lawspot.gr Την έκθεσή του για το πρόγραµµα µετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο δηµοσιοποίησε ο Συνήγορος του...
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φορολογική ισότητα των φύλων Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ...
Είκοσι χρόνια λειτουργίας κλείνει στην Ελλάδα ο Συνήγορος του Πολίτη, η ανεξάρτητη αρχή που διαμεσολαβεί ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ο επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης από...
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή ο ∆ήµος Βόλου του επέβαλε τέσσερα πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτου, λόγω υπέρβασης κατά 0,30 τ.µ. του εµβαδού περιπτέρου, του οποίου ήταν µισθωτής, δυνάµει αδείας εκµετάλλευσης, που του είχε παραχωρήσει ο ίδιος...
Η σοβαρή καθυστέρηση της επιστροφής του ποσού, αποδίδεται στην αρρυθμία που εμφανίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετά την μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη,...
Περιγραφή Την προστασία από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία, τη μη ένταξή τους σε καμία κατηγορία εισοδήματος και τον μη υπολογισμό τους στα εισοδηματικά όρια για την...
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαµαρτυρόµενος για την επιβολή από την ΕΥ∆ΑΠ χρέωσης 7.173,62€, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και προσαυξήσεων, λόγω σύνδεσης της υπό ανέγερση γωνιακής οικοδοµής ιδιοκτησίας του µε το δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό έγινε,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ