fbpx
23.2 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
Τους χώρους που θα πρέπει να χωροθετούνται από τους δήμους για τη τοποθέτηση των κάδων απορριμάτων επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή παρέμαβση του μετά από προσφυγή πολίτη στην Ανεξάρτητη αρχή. Ειδικότερα ο ΣτΠ σε ανακοίνωση του, σημειώνει: Πολίτης, προσέφυγε...
Το υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη που φέρνει τα πάνω – κάτω και επαναφέρει στις άγαμες θυγατέρες κανονική σύνταξη και πάλι, καθώς κρίνεται ότι δεν εισόδημα η πώληση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων...
Ο Συνήγορος εξέτασε αίτηµα δικηγόρου για την επιστροφή ποσών από παράβολα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία καταβλήθηκαν από τον δικηγόρο για λογαριασµό των εντολέων του, στο πλαίσιο εκδίκασης έφεσής τους. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. απέρριψε το αίτηµά του, παρά το...
Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη Χρειάστηκε η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου ο δήμος Αμαρουσίου να αποζημιώσει εξώδικα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό του, μετά από πτώση δένδρου. Ειδικότερα, ο δήμος είχε αρνηθεί να καταβάλει αποζημίωση...
Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που είχε εγκατασταθεί αυθαίρετα και λειτουργούσε παράνοµα, σε δώµα οικοδοµής, στην Άµφισσα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µία κεραία είναι νόµιµη εάν, µεταξύ άλλων, έχει χορηγηθεί άδεια...
Ελληνίδα πολίτης τέλεσε «παραδοσιακό γάµο» στην Αίγυπτο, µε σύναψη γαµήλιου συµβολαίου και επικύρωση αυτού από τοπικό δικαστή, και εν συνεχεία προσπάθησε να αναγνωρίσει την πράξη στο Ελληνικό προξενείο Καϊρου, λαµβάνοντας άδεια εισόδου (βίζα) στην Ελλάδα για τον σύζυγό της.O...
ΔΟΥ αρνήθηκε να δεχθεί ως έγκυρη την αποποίηση κληρονοµίας, θεωρώντας ότι με την ενηλικίωσή του ο κληρονόµος όφειλε να έχει προβεί προηγουµένως σε απογραφή της κληρονοµίας Μητέρα ανήλικου κληρονόµου απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή η ΔΟΥ Ηλιούπολης αρνήθηκε να...
Κάτοικοι της Ηλιούπολης ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαµαρτυρόµενοι για ανεξέλεγκτη και παράνοµη στάθµευση οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από συνεργείο αυτοκινήτων. Ο Συνήγορος ζήτησε από όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες να εφαρµοστεί η νοµοθεσία περί ορθής λειτουργίας συνεργείων...
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγγελίας, δυνατότητα πρόσληψης είχαν μόνον γυναίκες, κάτω των 35 ετών και κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε καταγγελία για πολλαπλή διάκριση σε αγγελία τοπικής εφημερίδας, η οποία αφορούσε την πλήρωση θέσης γραμματέα...
Σύλλογος για την προστασία των ρεµάτων διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση χορήγησης σειράς µελετών, που αποτελούν µέρος του φακέλου της ∆ιεύθυνσης Αντιπληµµυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com