Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών, η οποία θα φέρνει αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο. Το υπουργείο προχωρά, στην ισοστάθμιση της εργασιακής εμπειρίας με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ανατρέποντας τα σημερινά...
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη  θεωρείται ισχυρή και παράγει αποτελέσματα, μόνο εφόσον γνωστοποιηθεί στον μισθωτό το έγγραφο της απόλυσης. Δεν αρκεί απλή ανακοίνωση της απόλυσης προφορικά ή μέσω...
Αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) για την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Αποθετική ζημία νοείται η μη επαύξηση της περιουσίας του ζημιωθέντος λόγω ενός ζημιογόνου γεγονότος, η οποία (επαύξηση) θα επερχόταν σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων (ΑΠ 1221/2001). Προσφάτως, εξετάστηκε νομικά περίπτωση «αποθετικής ζημίας...
Κατ’ αρχήν, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.Κρίσιμος συνεπώς χρόνος, είναι αυτός της καταγγελίας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η καταγγελία συντελείται με...
Επιδόματα και «έξτρα ποσά» τριών ταχυτήτων ισχύουν για τους μισθωτούς που αμείβονται με πρόσθετη παροχή του εργοδότη , δηλαδή με υψηλότερους μισθούς από αυτούς που προβλέπει η κλαδική τους σύμβαση ή η Εθνική Συλλογική...
Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Μερική απασχόληση, Εκ περιτροπής εργασία, Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, Διαθεσιμότητα, Δανεισμός εργαζομένου του  Μανώλη Αμαργιωτάκη  (Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων) Παροχή υπηρεσιών ή έργου
Δυνατότητα άμεσων αμοιβαίων μετατάξεων, χωρίς την απαίτηση συμπλήρωσης διετίες, παρέχεται στους επιτυχόντες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, με τις αλλαγές που φέρνει στην κινητικότητα το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης.Παρότι για όλες τις υπόλοιπες μετατάξεις παραμένει η βασική προϋπόθεση για...
Η παραίτηση από δικαίωμα της άδειας δεν είναι νόμιμη, ακόμη και αν καταβληθούν αυξημένες αποδοχές.Επιπλέον, τυχόν συμφωνία για μη χορήγηση άδειας είναι άκυρη, έστω και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της άδειας.
Δυνατότητα άμεσων αμοιβαίων μετατάξεων, χωρίς την απαίτηση συμπλήρωσης διετίες, παρέχεται στους επιτυχόντες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, με τις αλλαγές που φέρνει στην κινητικότητα το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης.Παρότι για όλες τις υπόλοιπες μετατάξεις παραμένει η βασική προϋπόθεση για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ