Για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου Με την υπ' αριθμ. 186/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε...
Δείτε τι ισχύει για την Παροχή υπηρεσιών ή έργου, την Μερική απασχόληση,την Εκ περιτροπής εργασία, τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου,την Διαθεσιμότητα και τον Δανεισμό εργαζομένου. Παροχή υπηρεσιών ή έργουΗ συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για...
Δημοσιεύθηκε νέα πράξη του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά κατάταξη υπαλλήλου (δημοτικού αστυνομικού) σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Ο υπάλληλος αιτούνταν αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ωστόσο...
Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3074/2002, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και στη λειτουργία του Γραφείου αυτού. Ειδικότερα: - Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Δ.Δ., αναφορικά με: i) την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών...
Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο - σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στην...
Νέα -έστω και μικρή- μείωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα του τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ), στη διάρκεια του 2018 καταγράφεται στα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ειδικότερα, τα στοιχεία της «Απογραφής» καταγράφουν το...
1. Γενικά περί συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου του Ευάγγελου Χατζηπέτκου (Λογιστής με εξειδίκευση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας) Το συμβατικό (συλλογικό) ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες...
Σε περίπτωση που υπάλληλος, ο οποίος υπηρετεί κατά την 1-1-2016, προσκομίσει μετά την ημερομηνία αυτή, είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία, αυτά θα αναγνωριστούν από τα αρμόδια όργανα και τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα...
Δικαστική απόφαση- βόμβα την οποία παρουσιάζει η "Δημοκρατία" κρίνει αντισυνταγματικό το γενικευμένο "πάγωμα" και την, επί της ουσίας, συλλήβδην και χωρίς προϋποθέσεις κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και μετά,...
Με το υπ’ αριθ. Φ.10042/12774/319/03.06.2019 έγγραφό του, το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ. απάντησε σε ερώτημα συνδρομητή μας σχετικά με το εάν η υπ’ αριθ. 42/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ για την υποχρεωτική υπαγωγή στον Κλάδο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ