Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 για την επιβολή του φόρου διαμονής. Το άρθρο 120, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, έχει ως εξής: Άρθρο 120 Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5...
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τις δηλώσεις πόθεν έσχες μετά από τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης  υπ΄ αριθμ. 2649/2017 του Σ.τ.Ε. (σ.σ. δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου  Άκυρη η ΚΥΑ για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αντισυνταγματική η...
Λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πολυετής οικονομική κρίση, πολλά φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν καί το 2018 όχι με βάση τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 αλλά με βάση τα εξωπραγματικά ποσά...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 24 Μαΐου 2019ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018.Η εντολή πληρωμής αφορά φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν τη...
Φωτιά" έχει πάρει το ειδικό τηλεφωνικό κέντρο υπενθύμισης των φορολογικών υποχρεώσεων στους πολίτες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στήθηκε από το 2012, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με την ολοκλήρωση της οργάνωσής της αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των φορολογούμενων...
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την...
Lawspot.gr Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 15568/2018, 3ο Τμήμα Φορολογία εισοδήματος - Προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση σημαντικού...
Τους στόχους της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων και της εδραίωσης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και πολιτών μέσω της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης, εκπλήρωσε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και το...
Με την ΠΟΛ 1165/2018 κοινοποιείται η υπ' αριθμ. ΝΣΚ 147/2018 γνωμοδότηση της Α' Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος...
Από 1/1/2018 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία Στις 23 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο συμφώνησε επί ενός νέου συστήματος επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών μελών...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ